Szkoła Kompetencji

Szkoła Kompetencji DOKUMENTY

  1. Wykaz zajęć POBIERZ
  2. Regulamin rekrutacji POBIERZ
  3. Zgłoszenie udziału w zajeciach POBIERZ
  4. Zgłoszenie udziału w szkoleniu metodycznym POBIERZ
  5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie POBIERZ
  6. Protokół komisji rekrutacyjnej POBIERZ
  7. Informacja o specjalnych potrzebach uczestnika projektu POBIERZ